“Độc tài” trong thời trang

Thời Trang Trẻ

Đỗ Mạnh Cường một trong những nhà thiết kế bất thường.

Đỗ Mạnh Cường một trong những nhà thiết kế bất thường.

Bookmark the permalink.