Lễ hội liên hoan Ẩm thực Món Ngon Các Nước năm 2011

Lễ Hội ẩm thực

Mọi người tập trung đông ở gian hàng của Saigon Tourist nhờ anh đầu bếp biểu diễn nhồi bột.

Mọi người tập trung đông ở gian hàng của Saigon Tourist nhờ anh đầu bếp biểu diễn nhồi bột.

Bookmark the permalink.