Thoitrangtre

Đã phát hành Tạp chí Thời Trang Trẻ số 30 ra ngày 26/06/2012

Mời bạn đón đọc - Tạp chí Thời Trang Trẻ số 30 ra ngày 30.06.2012 chủ đề: Kinh doanh thời trang; Gương mặt trang bìa: Thảo Nhi.

Bia 26 6 2012 Đã phát hành Tạp chí Thời Trang Trẻ số 30 ra ngày 26/06/2012

This entry was posted in Đã phát hành and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
  • Comments Closed