Thoitrangtre

Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

Chủ đề: Tin tức
Một số tài liệu, báo chí cách mạng từ những năm 1945 vừa được trưng bày tại Nhã Nam thư quán, TP.HCM.

Nhã Nam thư quán ở chung cư 43 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vừa trưng bày một số ấn phẩm đặc biệt về báo chí cách mạng gồm tạp chí, báo, tài liệu học tập, công tác từ những thập niên 1945, 1950 của cách mạng Việt Nam.
Những ấn phẩm, tài liệu này là những bản gốc như tờ Văn Nghệ số 39 ra vào tháng 2 năm 1953. Trên tờ báo này đã đăng kết quả Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1951-1952. Tờ Công Tác Quần Chúng số 8 (đợt 4) ra ngày 27 tháng 5 năm1954, một tài liệu đã được dùng trong thời gian cải cách ruộng đất. Trong đó có ghi: “Nội san của đoàn công tác quần chúng L.K.3″.
Tại cuộc trưng bày này còn có tờ Lửa Sống ra năm 1948 – cơ quan ngôn luận của Hội Văn hóa kháng chiến khu 2; và cả bức thư của Hồ Chủ tịch khuyên lập “nghĩa thương” – kêu gọi để dành lúa thóc cứu đói, đề phòng mất mùa, đăng trên tờ Namky, số 178 ra ngày 28 tháng11 năm 1946. Namky là cơ quan chiến đấu của phong trào bình dân, xuất bản hàng ngày tại Sài Gòn. Đây là những ấn phẩm quí đối với những người quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu báo chí.

IMG 3004 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 2985 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 2991 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 2992 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 2995 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 2997 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 3000 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 3008 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 3016 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 3019 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 3020 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

IMG 3028 06 27 2012 Trưng bày ấn phẩm báo chí cách mạng

PV

This entry was posted in Tin Tức and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
  • Comments Closed