Thoitrangtre

Đã phát hành Tạp chí Thời Trang Trẻ số 36 ra ngày 31/07/2012

Mời bạn đón đọc - Tạp chí Thời Trang Trẻ số 36 ra ngày 31.07.2012 chủ đề: Nghệ thuật giao tiếp; Gương mặt trang bìa: Trúc Diễm.

Bia 310712 Đã phát hành Tạp chí Thời Trang Trẻ số 36 ra ngày 31/07/2012

This entry was posted in Đã phát hành and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
  • Comments Closed