Thoitrangtre

Liên hoan tiếng hát truyền thống

Chủ đề: Liên hoan tiếng hát truyền thống
Liên hoan tiếng hát truyền thống dành cho các đối tượng là diễn viên quần chúng sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/8/2012.

Trung tâm văn hóa thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm văn hóa quận 1 tổ chức Liên hoan tiếng hát truyền thống lần 8 – 2012 với nội dung ca ngợi truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo…
Các diễn viên quần chúng là thành viên các đội nhóm, câu lạc bộ thuộc các Trung tâm văn hóa quận, huyện, các nhà văn hóa cấp thành phố tham dự liên hoan.

ImageView.aspx  Liên hoan tiếng hát truyền thống

Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2012 tại Nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh.

PV

This entry was posted in Tin Tức and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.
  • Comments Closed