Thoitrangtre

Liên hoan phim Đức tại Việt Nam

Chủ đề: Giải trí
Liên hoan phim Đức tại Việt Nam lần 3 diễn ra ở các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và Nha Trang từ ngày 6/9 - 4/10/2012.

 Liên hoan phim Đức tại Việt NamLiên hoan phim Đức lần 3 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 6/9 đến ngày 4/10/2012 tại các thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Nha Trang.

Liên hoan sẽ giới thiệu nhiều bộ phim mới với nhiều đề tài và thể loại khác nhau được sản xuất năm 2011 của Đức như: Cửa sổ mùa hè, Lời hứa trăng sao, Hơn cả cái chết, Trăng khuyết, Trái tim vĩ đại, Người dưng… đây là những bộ phim khá thành công của Đức.

Tất cả những bộ phim được chiếu đều dó phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt.

Hồng Nga

This entry was posted in Giải Trí and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
  • Comments Closed