Thoitrangtre

Đã phát hành Tạp chí Thời Trang Trẻ số 28 ra ngày 04/06/2013

Mời bạn đón đọc - Tạp chí Thời Trang Trẻ số 28 ra ngày 04.06.2013 chủ đề: Mùa hè sinh động; Gương mặt trang bìa: Trương Quỳnh Anh.

proof bia 4 6 2013 Đã phát hành Tạp chí Thời Trang Trẻ số 28 ra ngày 04/06/2013

This entry was posted in Đã phát hành and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
  • Comments Closed