Tag Archives: Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012

Nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước, phát hiện và chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn, tạp chí Vietnam Heritage trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát động Cuộc thi ảnh “Di sản Việt...
  • Comments Closed