Tag Archives: Hội trại truyền thống

Hội trại truyền thống tuổi trẻ giữ biển

Hội trại truyền thống tuổi trẻ giữ biển

Với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi nhằm giáo dục truyền thống giữ biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, hội trại thu hút hơn 1600 trại sinh là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố cùng các chiến sĩ lực lượng Hải quân vùng 2, Lữ đoàn 125 Hải quân...
  • Comments Closed