Tag Archives: Tiểu phẩm “Xây dựng nông thôn mới.”

Chung khảo Hội thi Báo cáo viên trẻ giỏi cơ quan Trung ương Đoàn – 2013

Chung khảo Hội thi Báo cáo viên trẻ giỏi cơ quan Trung ương Đoàn – 2013

Ngày 2/6/2013 vừa qua, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên trẻ giỏi cơ quan Trung ương Đoàn – 2013. Nội dung xoay quanh Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, ở vòng thi chung khảo lần này, các thí...