Tag Archives: Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 1 năm 2011

Thông báo tuyển dụng tháng 1 năm 2011

Chức danh: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Yêu Cầu Công Việc: • Trình độ học vấn : Đại học tài chính, kế toán • Độ tuổi làm việc : 30 – 35 • Tính cách : Trung thực, chính xác • Cầu tiến trong công việc : Có tinh thần cầu tiến • Kỷ năng giao...
  • Comments Closed